Family Investment Group


Family Investment Group s.r.o., je česká společnost, která obchoduje a investuje v oboru, kterému dobře rozumí.

Vymysleli jsme systém spolupráce, který se jmenuje HYPOTÉKA TŘETÍHO VĚKU . Ten poskytuje investorům nadstandartní zhodnocení vloženého kapitálu a našim seniorům umožňuje prožít stáří v prostředí a standardech, tak jak si zaslouží po celoživotní práci.

Family Investment Group s.r.o., investuje do nákupu nemovitosti ve vlastnictví seniorů, včetně poskytování a zprostředkování sociálních služeb.

Naše společnost má jasně stanovený program, podle kterého pracujeme na jeho splnění a cílem je v roce 2025 vybudovat portfolio nemovitostí ve výši přes 2 miliardy Kč. V roce 2019 došlo ke schválení základního prospektu k veřejné emisi Českou Národní Bankou podle § 36 c odst. 1 ZPKT a tím dochází k otevření jedinečné možnosti investic, které stejně, jako naše další produkty nabízí klientům pravidelný výnos a obchodním partnerům zajímavou bonifikaci.

Investiční program

Orientujeme se na výkup nemovitostí od našich klientů v seniorském věku, kteří se rozhodli prožít svůj život v lepších podmínkách, ať už je k tomu vedla jejich špatná ekonomická situace, nebo se rozhodli naložit se svým majetkem podle sebe a zlepšit si svůj životní standard.
Patříme mezi první společnosti, které na českém trhu vyplňuji tuto mezeru a díky naším zkušenostem dokážeme nabídnout na jedné straně nadstandardní zhodnocení pro investory a na straně druhé důstojný život našim seniorům. Vytvořili jsme model, ve kterém vyhrávají všechny strany.

Senior program

Vzhledem k statisticky rostoucí populaci seniorů je důležité pro naší společnost se rozvíjet a reagovat na nové podněty jako je zájem o vzdělání třetího věku, volno časové aktivity, cestování a v neposlední řadě zájem o nadstandardní lékařskou a zdravotní péči.