Skip to main content

Nadační fond

Nadační fond Vaše klidné stáří

Pomáháme seniorům, kteří nechtějí zažívat samotu, pocity zbytečnosti a nemohoucnosti. Jsme tu pro všechny seniory, kteří touží po společnosti, naplnění a začlenění do života v rámci svých možností.

Jde nám o to vrátit do života smysl, radost a pocit sounáležitosti, který přirozeně funguje v rodině.

Budeme rádi, když se nám podaří přinést do života radost a oporu všem, kdo ji hledají. A budeme rádi za všechny, kdo se rozhodnou pomáhat s námi.

Prevence umístění seniorů do ústavní péče.
Předejít něčemu takovému, toho se snažíme docílit, i když se často zdá, že není jiná možnost. Pomáháme najít vhodnou léčbu, rehabilitaci a aktivity předcházející umístění seniora do ústavního zařízení.

Díky pomoci naší Nadace může Váš blízký zůstat v domácím – rodinném prostředí, se zajištěnými základními potřebami a neztratit tak sociální kontakt. Hlavní a prioritním úkolem pro nás je, aby se klient stal do nejvyšší možné míry soběstačným a dát mu možnost se cítit užitečně.

Jedním z účelů nadačního fondu je přispívat ke zlepšování kvality lidského života a to i v takových místech jako je poradenská služba na různé státní dotace včetně poskytováním služeb spojenými s právním poradenstvím.

Zastupováním na úřadech a u jiných subjektů, jako je zprostředkování a doporučení lékařských služeb, včetně poradenství získání statusu TP, ZTP, ZTP-P.

Pomáháme zprostředkovat příspěvek na péči, buď naší společností, nebo osobou blízkou, včetně pomoci vyřízení žádosti a finanční pomocí se službami po dobu než příspěvky a podpory získají.

Pomáháme také lidem, kteří se dostanou do tak složité životní situace, kde není už jiná cesta, a to při jejich umisťování do domovů seniorů, či jiných sociálních zařízení.

Pomozte našim seniorům – ne všichni prožívají klidné stáří.

Transparentní účet č.: 2102810070/2010
Fio  banka a.s. 

Děkujeme za Vaši pomoc. Vaši senioři.

Dar můžete zaplatit přes bankovní aplikaci Vaší banky.

100 Kč

300 Kč

500 Kč